Arrabiata Spaghetti

Product Detail

 

Ingredients:  Spaghetti, Cheese, Parsley, Arrabiata Sauce

Selections: Salmon, Shrimp

Texture: Saucy

Taste: Savoury, Spicy